S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov » Projekt

Predstavitev projekta

Glavni cilj projekta KC Class je razvoj storitev in izdelkov na področju računalništva v oblaku.

Operacija
KC CLASS - CLoud Assisted ServiceS (Storitve podprte z računalništvom v oblaku)

Upravičenec
Zavod e-OBLAK poslovne in raziskovalne dejavnosti
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
ID DDV: 3799247000

Koordinator projekta
Dalibor Baškovč
tel.: +386 (0)1 5898 441
mob.: +386 (0)31 661 616
e-pošta: info@eurocloud.si
WWW: www.eurocloud.si

Financiranje projekta
Projekt poteka v okviru javnega razpisa Razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013.
Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.

  • višina skupnih stroškov projekta: 9.331.120 EUR
  • višina javnih virov financiranja: 6.395.380 EUR

Trajanje projekta
15.12.2010-31.3.2014

Strategija

Računalništvo v oblaku (ang. cloud computing) je eno od najhitreje rastočih področij v sektorju IKT in eno najpomembnejših področij omrežnih sistemov. Z razvojem kompetenc na tem področju je možno povečati konkurenčnost tako sodelujočih partnerjev na projektu kot – s pomočjo dostopa do najnovejših tehnologij in znanja na tem področju – tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva vobče. Konzorcij s koncentracijo kritične mase znanja iz različnih komplementarnih disciplin omogoča razvoj inovativnih storitev in izdelkov. Razvoj KC temelji na: mednarodnem prodoru storitev in izdelkov, znanstveni odličnosti in dolgoročnem razvoju in gradnji konzorcija. Ključna komponenta za dosego zastavljenih ciljev je učinkovit pretok znanja iz raziskovalnih ustanov v podjetja in nazaj. S tem omogočimo  prenos z raziskavami pridobljenega znanja v  inovativne storitve in izdelke z visoko dodano vrednostjo. Preko standardizacijskih aktivnosti konzorcij podpira odprte vmesnike in protokole.

Cilji

Glavni cilj projekta je razvoj storitev in izdelkov na področju računalništva v oblaku. Raziskave in izgradnja kompetenc so osredotočene na naslednje teme: varnost, mobilnost, skupna raba (ang. multi-tenancy), upravljanje identitete, zanesljivost, upravljanje podatkov in odprtost vmesnikov. To znanje se uporablja kot podporne tehnologije za izgradnjo nove generacije aplikacij, namenjenih namestitvi in izvajanju v računalniškem oblaku. Med aplikacijskimi področji je posebna pozornost posvečena naslednjim: porazdeljeni procesi, upravljanje z izdelki, razvoj znanja, zdravje in okolje. Vse omenjene kompetence so nadgradajene s storitvami in izdelki, ki jih bomo s pomočjo kompetenčnega centra tržili na globalnem trgu. Eden od ključnih ciljev delovanja KC je prodor na mednarodne trge z večjim številom storitev in izdelkov.

Izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov je razdeljeno na 7 podprojektov (od P1 do P7): P1 Infrastruktura v oblaku – IaaS, P2  Platforma v oblaku – PaaS, P3  Podpora za razvoj SaaS, P4  Podpora procesom za trajnostni razvoj in kakovost življenja, P5  Podpora in izvajanje učenja preko oblaka, P6  Stroškovno učinkovito vertikalno povezovanje v logistiki, P7  storitve za podporo zdravstvu in varovanju okolja v oblaku

Izvajanje programa

KC temelji na razvoju ustreznih kompetenc posameznih partnerjev ter njihovem medsebojnem povezovanju. Aktivnosti KC so promovirane tudi s pomočjo mednarodne vpetosti članov. Mednarodno vpetost KC se izboljšuje z včlanitvijo v mednarodne organizacije (npr. Cloud Security Alliance) in standardizacijska telesa in s sodelovanjem na mednarodnih dogodkih na področju računalništva v oblaku. Upravljanje KC temelji na dolgoletnih izkušnjah članov konzorcija, ki so že sodelovali v številnih mednarodnih projektih ter izdelali marsikatero storitev in izdelke za globalne korporacije. Poleg notranjih usmerjevalnih in nadzornih teles, ki jih tvorijo člani konzorcija, dajemo poseben poudarek zunanjemu nadzoru tako raziskovalnih kot tehnoloških vsebin ter tako zagotovili odličnost v raziskavah in razvoju. Ena ključnih nalog KC je zagotovitev pretoka znanja iz raziskovalnih organizacij v podjetja in s tem v storitve in izdelke.

Prednosti

Program povezuje vse ključne organizacije v Sloveniji, ki se ukvarjajo z računalništvom v oblaku, in ima hkrati širšo podporo industrije kot tudi podporo mednarodnih organizacij. Program vključuje kritično maso znanja in vpenja različne discipline računalništva za razvoj inovativnih storitev in izdelkov. Ujemanje z namenom in cilji razpisa: KC naslavlja vse točke namena in ciljev razpisa, saj razvija program na ožjem tehnološkem področju, ki ima ogromne možnosti rasti in prodora tako raziskovalnih kot tudi razvojnih rezultatov. Naslavlja tudi številne horizontalne cilje trajnostnega razvoja.