S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov » Sklopi » Dokumenti » Reference partnerjev

Reference partnerjev

Zbrani znanstveni in strokovni prispevki ter prispevki na konferencah partnerjev KC-CLASS.

 • 1th International Workshop on Cloud Assisted ServiceS (CLASS), October 22- 25, Bled, Slovenia, ORBANIĆ, Alen, KAVKLER, Iztok, KOLETNIK, Damijan. Cloud assisted optimization in logistics. Bled, 25. 10. 2012. [COBISS.SI-ID 16436313]
 • ATANASIJEVIĆ-KUNC M., LOGAR V., KARBA R., PAPIĆ M., KOS A. Remote multivariable control design using a competition game. IEEE trans. ed., 54 (1): 97-103.
 • BEŠTEK, Mate, BON, Jurij, CUKJATI, Iztok, GAZVODA, Barbara, ILJAŽ, Rade, ŠUŠKOVIČ, Stanislav, ZRIMEC, Tatjana, BRODNIK, Andrej. Ubiquitous ict supported care of chronic diseases. V: PLAZAR, Nadja (ur.), BABNIK, Katarina (ur.), MEULENBERG, Cécil J. W. (ur.). Javno zdravje v 21. stoletju : program : mednarodni posvet, [Izola, Slovenia, 15-16 September 2011] : programme : international conference, Izola, Slovenia, 15-16 September 2011. Izola: Visoka šola za zdravstvo, 2011, str. 41-42. [COBISS.SI-ID 28879577]
 • BODLAJ, Jernej, BATAGELJ, Vladimir, ORBANIĆ, Alen. OpenGL[circled]R Graphical User Interface for net.Plexor - interactive large network analysis library. V: KUTNAR, Klavdija (ur.), ŠPARL, Primož (ur.), KUZMAN, Boštjan (ur.). Abstracts of the 7th Slovenian international conference on graph theory, Bled, Slovenia, 19-25 June 2011. Koper: UP FAMNIT: UP PINT, 2011, str. 148. http://osebje.famnit.upr.si/~bled.2011/Bled11-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 15966297]
 • BRODNIK, Andrej, CIGLARIČ, Mojca, KREVL, Andrej, RUGELJ, Jože. Okolje za konstruktivistično sodelovalno učenje z rabo infrastrukture v oblaku. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2011, Kranjska Gora, 13.-16. april 2011, 13th-16th April 2011. (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 85-92. [COBISS.SI-ID 8778313]
 • BULE, Jernej, PEER, Peter. Izboljšava kvalitete slike prstnega odtisa / Fingerprint Image Quality Enhancement. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, str. 87-90, ilustr. [COBISS.SI-ID 9377364]
 • BULE, Jernej, PEER, Peter. Ujemanje prstnih odtisov / Matching of Fingerprints. V: POTOČNIK, Božidar (ur.). ROSUS 2012 : računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2012 : zbornik 7. strokovne konference, Maribor, 22. marec 2012. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2012, str. 51-58, ilustr. [COBISS.SI-ID 9033044]
 • BULE, Jernej, TOVŠAK, Matic, PEER, Peter. Ocena kvalitete slike prstnega odtisa / Fingerprint Image Quality Assessment. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. B, str. 131-134, ilustr. [COBISS.SI-ID 8696148]
 • CIGOJ, Primož. Security aspects of OpenStack. In: ZAJC, Baldomir (Ed.), TROST, Andrej (Ed.). Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17. - 19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, pp. 51-54.
 • ČOROVIĆ S., BEŠTER J., MIKLAVČIČ D. An e-learning application on electrochemotherapy. Biomed. eng. online 8(26): 15 str.
 • ČRNILOGAR, Matevž, NIKOLIĆ, Saša, VIČIČ, Jernej. Detekcija gibanja na operacijskem sistemu Android. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, str. 265-268, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024457044]
 • DUKARIĆ, Robert, JURIČ, Matjaž B. Migracija obstoječih aplikacij na platforme za računalništvo v oblaku. Uporab. inform. (Ljubl.), jul.-avg.-sep. 2011, letn. 19, št. 3, str. 136-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 8724820]
 • DUKARIĆ, Robert, JURIČ, Matjaž B. Migracija obstoječih rešitev v oblak. V: 18. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-20. april 2011. Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347988]
 • ĐORĐEVIĆ, Milan, BRODNIK, Andrej. Performance analysis of partial use of local optimisation operator on genetic algorithm for TSP. V: 25th European Conference on Operational Research, 8-11 July 2012, Vilnius, Lithuania. [S. l.: s. n., 2012], str. 73. [COBISS.SI-ID 1024466260]
 • ĐORĐEVIĆ, Milan, BRODNIK, Andrej. Quantative analysis of separate and combined performance of local searcher and genetic algorithm. V: OR 2011, International Conference on Operations Research, August 30 to September 2, 2011, Zurich, CH. Book of abstracts. Zurich: IFOR: = Institute for Operations Research, 2011, str. 130. [COBISS.SI-ID 1024409684]
 • ĐORĐEVIĆ, Milan, GRGUROVIČ, Marko, BRODNIK, Andrej. Performance analysis of the partial use of a local optimization operator on the genetic algorithm for the Travelling Salesman Problem. Business systems research journal, 2012, vol. 3, no. 1, str. 14-22, doi: 10.2478/v10305-012-0002-4. [COBISS.SI-ID 1024466004]
 • ĐORĐEVIĆ, Milan, GRGUROVIČ, Marko, BRODNIK, Andrej. The traveling visitor problem and algorithms for solving it. V: SCOR 2012 : 3rd Student Conference on Operation Research : programme and abstracts. [S. l.: s. n., 2012], str. 26. http://www.scor2012.com/data/_uploaded/image/SCOR2012_booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 1024421460]
 • ĐORĐEVIĆ, Milan, GRGUROVIČ, Marko, ŽIBERT, Janez, BRODNIK, Andrej. Methods for solving the traveling visitor problem. V: Proceedings of the IBC 2012 : 1st International Intertnet & Business Conference, Rovinj, Croatia, June 27-28, 2012, (International Internet & Business Conference). Zagreb: BIT Society: Faculty of Economics & Business, 2012, str. 174-179, tabele. [COBISS.SI-ID 1024438868]
 • FRECE, Aleš, JURIČ, Matjaž B. Slabe prakse v storitveno orientirani arhitekturi. V: 18. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-20. april 2011. Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8349780]
 • GRADIŠNIK, Mitja, ČERNEZEL, Aleš, KOŠIČ, Kristjan. Prednosti in pasti platforme Google App Engine. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.), KOUS, Katja (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2011 : zbornik šestnajste konference, Maribor, 15. in 16. junij 2011. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2011, str. 47-57. [COBISS.SI-ID 15166486]
 • GRAŠIČ, Katja, FERKO, Robert. Optimizacija procesov in stroškovna učinkovitost v zdravstvu. V: HERIČKO, Marjan (ur.), KOUS, Katja (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2012 : zbornik sedemnajste konference, Maribor, 13. in 14. junij 2012. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2012, str. 131-140. [COBISS.SI-ID 16312409]
 • GRAŠIČ, Katja, JENSTERLE, Lea, CHEN, Hao, ORBANIĆ, Alen, YAZBECK, Anne-Marie. Importance of recognizing variance in clinical pathway. V: PLAZAR, Nadja (ur.), BABNIK, Katarina (ur.), MEULENBERG, Cécil J. W. (ur.). Javno zdravje v 21. stoletju : program : mednarodni posvet, [Izola, Slovenia, 15-16 September 2011] : programme : international conference, Izola, Slovenia, 15-16 September 2011. Izola: Visoka šola za zdravstvo, 2011, str. 43. [COBISS.SI-ID 2547941]
 • HERIČKO, Marjan, PAVLINEK, Miha. Platforma kot storitev v sklopu projekta CLASS. V: MLINAR, Tomi (ur.), CAF, Dušan (ur.), ROBNIK, Ana (ur.), HUDOBIVNIK, Alojz (ur.), MEŠE, Pavel (ur.). Šestindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 7. in 8. november 2011, Brdo pri Kranju. Komunikacije in računalništvo v oblaku : zbornik referatov, (VITEL). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2011, f. 12-16. [COBISS.SI-ID 15521814]
 • HERTIŠ, Matej, JURIČ, Matjaž B. Obvladovanje prehoda poslovnih procesov iz faze modeliranja v fazo izvajanja. V: 18. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-20. april 2011. Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 8348500]
 • HORVAT, Aleš, VIČIČ, Jernej. Strojno prevajanje med slovenščino in španščino. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, str. 101-104, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024456788]
 • HORVAT, Boris, GRAŠIČ, Katja. Predstavitev projekta implementacije in informatizacije kliničnih poti. NOVIS (Ljubl.), 2011, letn. 38, št. 8, str. 24-26. [COBISS.SI-ID 16286809]
 • HORVAT, Boris, LUKŠIČ, Primož, JENSTERLE, Lea. Improving health and well-being with the help of cloud computing. V: PLAZAR, Nadja (ur.), BABNIK, Katarina (ur.), MEULENBERG, Cécil J. W. (ur.). Javno zdravje v 21. stoletju : program : mednarodni posvet, [Izola, Slovenia, 15-16 September 2011] : programme : international conference, Izola, Slovenia, 15-16 September 2011. Izola: Visoka šola za zdravstvo, 2011, str. 44. [COBISS.SI-ID 16036697]
 • HORVAT, Boris, LUKŠIČ, Primož. book.Plexor - celovita oblačna rešitev za distribucijo e-knjig in e-učbenikov = book.Plexor - A complete cloud solution for the distribution of e-books and e-textbooks. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 305-312. [COBISS.SI-ID 16069465]
 • HORVAT, Boris, ORBANIĆ, Alen, LUKŠIČ, Primož, KAVKLER, Iztok. Mathematics of interactivity and multimedia (in learning and culture). V: PISANSKI, Tomaž (ur.), ORBANIĆ, Alen (ur.), RAVNIKAR, Martin (ur.). Meeting Mathematics and Art, Ljubljana, June 27, 2011. Ljubljana: University, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 15933529]
 • JOŠT, Gregor. Primer uporabe odprtih podatkov na platformi Azure. Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2011, June 15-16, 2011, Maribor, Slovenija.
 • JURIČ, Matjaž B. Extending web services with event-driven semantics. V: ICPCA/SWS 2011 : proceedings. Piscataway (NJ): IEEE Press, cop. 2011, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 8819028]
 • JURIČ, Matjaž B. Novosti u Java EE 7 i prijelaz na oblak = What's new in Java EE 7 and transitions to cloud. V: 1. konferencija - Java 2012, 29.-30. svibnja 2012, Tuhelj. Zbornik : 1. konferencija - Java 2012, 29.-30. svibnja 2012, Tuhelj. Zagreb: Hroug, 2012, str. 7, portret. [COBISS.SI-ID 9251924]
 • JURIČ, Matjaž B. Towards a comprehensive SOA governance model. V: International Conference on Management and Service Science (MASS 2012), Shanghai, China, August 10-12, 2012. Proceedings. [S. l.]: Institute of Electrical and Electronic Engineers, cop. 2012, vol. 3, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 9351764]
 • JURIČ, Matjaž B., KRIŽEVNIK, Marcel, ZORKO, Jernej. Transakcijsko povezivanje Java EE poslužitelja u slučaju WebLogic - WebSphere = Transactional integration Java EE servers in the case of WebLogic - WebSphere. V: 1. konferencija - Java 2012, 29.-30. svibnja 2012, Tuhelj. Zbornik : 1. konferencija - Java 2012, 29.-30. svibnja 2012, Tuhelj. Zagreb: Hroug, 2012, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 9252692]
 • JURIČ, Matjaž B., KRIŽEVNIK, Marcel. Business activity monitoring unleashed. V: ODTUG Kscope11, Long Beach, California, June 26-30, 2011. [S. l.: s. n.], cop. 2011, str. 1-24, ilustr. http://caat.odtug.com/ODTUG_registration_menu.html. [COBISS.SI-ID 8670804]
 • KAVKLER, Iztok, HORVAT, Boris, JAKLIČ, Gašper. The rank of Hadamard powers of Euclidean distance matrices. V: FOWLER, Patrick W. (ur.), FRELIH, Boštjan (ur.), HORVAT, Boris (ur.), HUJDUROVIĆ, Ademir (ur.), KUTNAR, Klavdija (ur.), ORBANIĆ, Alen (ur.), PISANSKI, Tomaž (ur.). Abstracts of the workshop computers in scientific discovery 6 : (CSD6) : Portorož, Slovenia, 21-25 August 2012. Koper: [s. n.], 2012, str. 37. [COBISS.SI-ID 16422233]
 • KRIŽEVNIK, Marcel, JURIČ, Matjaž B. Praktični prikaz uporabe BPM v oblaku. V: Informatika v luči reforme javne uprave : zbornik konference Informatika v javni upravi 2011, 28.-29. november 2011, Kongresni center Brdo pri Kranju. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-3. [COBISS.SI-ID 8818772]
 • KRIŽEVNIK, Marcel, JURIČ, Matjaž B. Uporaba konceptov dogodkovne arhitekture v SOA. V: 18. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-20. april 2011. Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 8349268]
 • KRIŽEVNIK, Marcel, JURIČ, Matjaž B. Upravljanje matičnih podatkov kot osnova pri vpeljavi storitveno usmerjene arhitekture. Uporab. inform. (Ljubl.), jan.-feb.-mar. 2011, letn. 19, št. 1, str. 5-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 8341332]
 • LAVBIČ, Dejan, BAJEC, Marko. Rapid development of executable ontology for financial instruments and trading strategies. V: ZAIN, Jasni Mohamad (ur.). Software engineering and computer systems : proceedings : Second International Conference, ICSECS 2011, Kuantan, Pahang, Malaysia, June 27-29, 2011. Part 1-3, (Communications in computer and information science (Print), CCIS 179; 180; 181). Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2011, part 1, str. 232-243, ilustr. [COBISS.SI-ID 8475220]
 • LAVBIČ, Dejan, KRISPER, Marjan, BAJEC, Marko. Continuous evaluation in the process of ontology development. V: Webtel 2011 : March 20-25, 2011, St. Maarten, The Netherlands Antilles. [S. l.]: IARIA, cop. 2011, str. 231-236, ilustr. [COBISS.SI-ID 8304980]
 • LUKŠIČ, Primož. edu.Plexor - Celovita oblačna rešitev za področje e-založništva in e-izobraževanja. V: MLINAR, Tomi (ur.), CAF, Dušan (ur.), ROBNIK, Ana (ur.), HUDOBIVNIK, Alojz (ur.), MEŠE, Pavel (ur.). Šestindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 7. in 8. november 2011, Brdo pri Kranju. Komunikacije in računalništvo v oblaku : zbornik referatov, (VITEL). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2011, str. 72-75. [COBISS.SI-ID 16071001]
 • MONGUS, Domen, ŠUKLJAN, Tine, BRODNIK, Andrej, BIASIZZO, Anton, NOVAK, Franc, PODOBNIK, Vinko, KUDER, Marko, LIPUŠ, Bogdan, ŽALIK, Borut. Obdelava velikih količin podatkov LiDAR = Large size LiDAR data procesing. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. B, str. 175-178. [COBISS.SI-ID 15442198]
 • ORBANIĆ, Alen, GRAŠIČ, Katja, HORVAT, Boris, YAZBECK, Anne-Marie. DRG and costing of care pathways in Slovenian hospitals. Amsterdam: European Care Pathway Conference, 1. 6. 2012. [COBISS.SI-ID 2741477]
 • ORBANIĆ, Alen, STRAŠEK, Rok, KAVKLER, Iztok, KOLETNIK, Damijan. A computer tool in logistics operations research. V: FOWLER, Patrick W. (ur.), FRELIH, Boštjan (ur.), HORVAT, Boris (ur.), HUJDUROVIĆ, Ademir (ur.), KUTNAR, Klavdija (ur.), ORBANIĆ, Alen (ur.), PISANSKI, Tomaž (ur.). Abstracts of the workshop computers in scientific discovery 6 : (CSD6) : Portorož, Slovenia, 21-25 August 2012. Koper: [s. n.], 2012, str. 44. [COBISS.SI-ID 16423257]
 • ORBANIĆ, Alen, YAZBECK, Anne-Marie, HORVAT, Boris, GRAŠIČ, Katja. Optimizing health care system : working in current economic environment. Izola: Public health in the 21 st. century, Izola, 15-16 sep. 2011, 15-16 sep. 2011. [COBISS.SI-ID 2561509]
 • PANGERC, Boža, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko. Ali učenci izkoristijo novo tehnologijo za učenje? Učni primer Osnovne šole Draga Bajca iz Vipave = Do pupils take advantage of modern technology for learning? Studying case fromthe Primary School Vipava. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 504-514, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024375124]
 • PAPIĆ, Marko, BEŠTER, Janez. Trends in ICT and multimedia supported education. Organizacija (Kranj), maj-jun. 2012, vol. 45, no. 3, str. 131-139, ilustr.
 • PAPIĆ, Marko, GREGORC, Andrej, ŽURBI, Rok, BEŠTER, Janez. Trends in ICT and multimedia based education = Trendi na področju izobraževanja z uporabo IKT in multimedije. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-11, ilustr.
 • PAPIĆ, Marko, ZEBEC, Luka, POGAČNIK, Matevž, BEŠTER, Janez, ATANASIJEVIĆ-KUNC, Maja, LOGAR, Vito. Personalized learning environment E-CHO. EUROSIM simul. news Eur., Aug. 2011, vol. 22, no. 2, str. 17-24, ilustr.
 • PAVLINEK, Miha, KOŠIČ, Kristjan, JOŠT, Gregor, GRADIŠNIK, Mitja, OVČJAK, Boris. Platforma kot storitev - med infrastrukturo in aplikacijo. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.), KOUS, Katja (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2011 : zbornik šestnajste konference, Maribor, 15. in 16. junij 2011. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2011, str. 37-46. [COBISS.SI-ID 15166230]
 • PAŠ, David, BRODNIK, Andrej. ACO for the integrated vehicle-crew scheduling and rostering problem. Mini-workshop on discrete models and methods, 2011. http://www.domlab.hu/workshop/abstracts.html. [COBISS.SI-ID 1024382036]
 • PAŠ, David, BRODNIK, Andrej. Ants for the Integrated Vehicle and Crew Scheduling Problem. V: 25th European Conference on Operational Research, 8-11 July 2012, Vilnius, Lithuania. [S. l.: s. n., 2012], str. 161. [COBISS.SI-ID 1024441172]
 • PAŠ, David, BRODNIK, Andrej. Ants solve scheduling and rostering problems in public transit. V: IFORS : 19th triennial conference of the International Federation of Operational Research Societies, 10-15 July 2011, Melbourne, Australia. [S. l.: s. n., 2011], str. 82. [COBISS.SI-ID 1024361812]
 • PAŠ, David, BRODNIK, Andrej. Vehicle and crew scheduling in public transport in Ljubljana. V: ANŽEK, Mario (ur.), HERNAVS, Boštjan (ur.), KAVRAN, Zoran (ur.), MEŠE, Pavel (ur.), ŠTERN, Andrej (ur.), MARKEŽIĆ, Ivo (ur.). 19th International Symposium on Electronics in Traffic [being] ISEP 2011, March 28, 2011, Ljubljana, Slovenia. ITS - connecting transport : proceedings. Ljubljana: Electrotechnical Association of Slovenia, 2011, str. R1[1-5]. [COBISS.SI-ID 1024325460]
 • PAVLIČ, Janez Ivan, TROBEC, Roman. Coarse grain simulation and visualisation of lipid and water molecules ensembles. In: BILJANOVIĆ, Petar (Ed.). MIPRO 2012, 35th International Convention, May 21-25, 2012, Opatija - Adriatic Coast, Croatia. MIPRO 2012, pp. 479-483.
 • PERME, Tomaž, NOVAK, Matjaž, STRAŠEK, Rok, KAVKLER, Iztok, ORBANIĆ, Alen. A model for technical optimisation of the distribution centre. Acta technica corviniensis, 2011, tome 4, fasc. 2, str. 39-43. http://acta.fih.upt.ro/pdf/2011-2/ACTA-2011-2-04.pdf. [COBISS.SI-ID 4154583]
 • POTOČNIK, Martin, JURIČ, Matjaž B. Integracija oblačnih storitev z obstoječimi informacijskimi sistemi. V: 18. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-20. april 2011. Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8348756]
 • POTOČNIK, Martin, JURIČ, Matjaž B. Integracija procesiranja kompleksnih dogodkov in storitveno usmerjenih arhitektur. Uporab. inform. (Ljubl.), jul.-avg.-sep. 2011, letn. 19, št. 3, str. 158-166, ilustr. [COBISS.SI-ID 8818516]
 • RASHKOVSKA, Aleksandra, TOMAŠIĆ, Ivan, RASHKOVSKA, Aleksandra, BREGAR, K., TROBEC, Roman. Remote monitoring of vital functions - Proof-of-Concept system. In: BILJANOVIĆ, Petar (Ed.). MIPRO 2012, 35th International Convention, May 21-25, 2012, Opatija - Adriatic Coast, Croatia. MIPRO2012, pp. 463-467.
 • REYNOLDS, Antony, PODUVAL, Arun, KRIŽEVNIK, Marcel, JURIČ, Matjaž B.. Do more with SOA integration : integrate, automate, and regulate your business processes Birmingham: Packt Publishing, cop. 2011. XIII, 670 str., ilustr. ISBN 978-1-84968-572-6. [COBISS.SI-ID 9068116]
 • RUGELJ, Jože, CIGLARIČ, Mojca, KREVL, Andrej, PANČUR, Matjaž, BRODNIK, Andrej. Constructivist learning environment in a cloud. V: UDEN, Lorna (ur.). Workshop on learning technology for education in cloud (LTCE'12), (Advances in intelligent systems and computing, Vol. 173). New York: Springer, 2012, str. 193-204, ilustr. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-30859-8_18. [COBISS.SI-ID 9358409]
 • ŠTRUC, Vitomir, ŽGANEC GROS, Jerneja, PAVEŠIĆ, Nikola. Advanced correlation filters for facial landmark localization. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, str. 153-156, ilustr. [COBISS.SI-ID 9381716]
 • ŠTRUC, Vitomir, ŽGANEC GROS, Jerneja, PAVEŠIĆ, Nikola. Non-parametric score normalization for biometric verification systems. V: 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2012), November 11-15, 2012, Tsukuba, Japan. ICPR 2012 : on-site proceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR2012). [S. l.; s. n.], cop. 2012, str. 2395-2399, ilustr. [COBISS.SI-ID 9520468]
 • ŠTRUC, Vitomir. Real-time facial landmark localization using advanced correlation filters. Zagreb: First Croatian Computer Vision Workshop, Sep. 2012. [COBISS.SI-ID 9402452]
 • ŠTRUC, Vitomir, PAVEŠIĆ, Nikola, ŽGANEC GROS, Jerneja. Composite score normalization for face verification. V: International Workshop on Biometrics and Forensics, April 4-5, 2013, Lisbon, Portugal. IWBF 2013. [Piscataway]: Institute of Electrical and Electronics Engineers: = IEEE, cop. 2013, str. 1-4  [COBISS.SI-ID 9757524].
 • ŠTRUC, Vitomir, ŽGANEC GROS, Jerneja. Developing face recognition technology for the KC Class Biometrics service. V: TROBEC, Roman (ur.). Proceedings of the 1th International Conference on CLoud Assisted ServiceS, Bled, Slovenia, October 22 -25 : CLASS. 1st ed. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Komisija za informatiko, knjižničarstvo in založništvo, 2012, str. 68-75 [COBISS.SI-ID 9519700].

 

 • ŠUMENJAK, Klara, VIČIČ, Jernej. Izzivi pri izdelavi dialektološkega korpusa GOKO. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Koper, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 23). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije: Znanstvena založba F[ilozofske] F[akultete], 2012, str. 79-87. [COBISS.SI-ID 2278355]
 • SRDIĆ, Gregor, JURIČ, Matjaž B. Java Persistence API in trajnost podatkov v storitveno orientirani arhitekturi. V: 18. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-20. april 2011. Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347732]
 • ŠUBELJ, Lovro, BAJEC, Marko. Community structure of complex software systems : analysis and applications. Physica, A. [Print ed.], 2011, vol. 390, no. 16, str. 2968-2975, ilustr. [COBISS.SI-ID 8368212]
 • ŠUBELJ, Lovro, BAJEC, Marko. Generalized network community detection. V: BARABÁSI, Albert-László (ur.). NEMO'11. [S. l.: s. n.], 2011, str. 66-84, graf. prikazi. http://kdd.isti.cnr.it/nemo/NEMO2011_Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 8692564]
 • ŠUBELJ, Lovro, JELENC, David, ZUPANČIČ, Eva, LAVBIČ, Dejan, TRČEK, Denis, KRISPER, Marjan, BAJEC, Marko. Merging data sources based on semantics, contexts and trust. IPSI BGD Trans. Internet Res.. [Print ed.], 2011, vol. 7, no. 1, str. 18-30, ilustr. http://internetjournals.net/journals/tir/2011/January/Full%20Journal.pdf. [COBISS.SI-ID 7850580]
 • ŠUBELJ, Lovro, ŽITNIK, Slavko, ZRNEC, Aljaž, KUMER, Aleš, KLEMENC, Bojan, LAVBIČ, Dejan, BAJEC, Marko. Lastnosti velikih realnih omrežij in primeri uporabe. V: 19. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, 16.-18. april 2012. Ustvarimo nove rešitve! : zbornik prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2012, str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 9089364]
 • TOMAŠIĆ, Ivan, UGOVŠEK, J., RASHKOVSKA, Aleksandra, TROBEC, Roman. Multicluster hadoop distributed file system. In: BILJANOVIĆ, Petar (Ed.). MIPRO 2012, 35th International Convention, May 21-25, 2012, Opatija - Adriatic Coast, Croatia. MIPRO 2012, pp. 314-318.
 • TOVŠAK, Matic, BULE, Jernej, PEER, Peter. Nadgradnja sistema za verifikacijo na podlagi prstnega odtisa / Upgrade of a Fingerprint Verification System. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. B, str. 135-138, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8729428]
 • TOVŠAK, Matic, PEER, Peter. Testiranje algoritmov za iskanje singularnih točk / Testing of Singular Points Detection Algorithms. V: POTOČNIK, Božidar (ur.). ROSUS 2012 : računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2012 : zbornik 7. strokovne konference, Maribor, 22. marec 2012. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2012, str. 100-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 9032788]
 • TRČEK, Denis, BAJEC, Marko. Mobile code security in contemporary information systems - past, present and trends. V: KAINDL, Hermann (ur.). The Seventh International Conference on Systems, February 29 - March 5, 2012, Saint Gilles, Reunion Island. ICONS 2012. [S. l.]: IARIA, 2012, str. 1-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 9002580]
 • VERBER, Domen. Cloud Assisted Services for Mobile Applications – CLASS-MA. In: SETECEC 2012, March 28-29, 2012, Venice, Italy.
 • VERBER, Domen. Je prihodnost mobilnega računalništva v oblakih?. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.), KOUS, Katja (ur.). Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2011 : zbornik šestnajste konference, Maribor, 15. in 16. junij 2011. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2011, str. 31-36. [COBISS.SI-ID 15165974]
 • VESNICER, Boštjan, ŽGANEC GROS, Jerneja, PAVEŠIĆ, Nikola, ŠTRUC, Vitomir. Low-dimensional probabilistic linear discriminant analysis : application to face recognition. V: Deveta Konferencija Digitalna obrada govora i slike DOGS2012, Kovačica, oktobar 2012. DOGS2012 : [zbornik radova]. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2012, str. 68-71  [COBISS.SI-ID 9497940].
 • VIČIČ, Jernej, BRODNIK, Andrej. Hybrid cloud monitoring. The 1st International Conference on CLoud Assisted ServiceS, 22-25 October 2012 Bled, Slovenia. Univerza v Ljubljani, 2012, str. 47.
 • VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko. Motivacijski pristop k učenju programiranja = Motivational approach to teaching programming. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 294-303, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024374868]
 • VIČIČ, Jernej, KUBOŇ, Vladislav. Automating the implementation of a machine translation system for related languages. V: HABERNAL, Ivan (ur.), MATOUŠEK, Václav (ur.). Text, speech and dialogue : proceedings addendum : students' section. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2011, str. 22-29. [COBISS.SI-ID 1024389716]
 • VIČIČ, Jernej. Using multigraphs in the shallow transfer machine. V: BRODNIK, Andrej (ur.), GALAMBOS, Gábor (ur.). MATCOS-10 : proceedings of the 2010 Mini-Conference on Applied Theoretical Computer Science. Koper: University of Primorska Press, 2011, str. 113-119, ilustr. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-10-6.pdf. [COBISS.SI-ID 1024375892]
 • YAZBECK, Anne-Marie. How to get maximum reimbursement. Bern: EHMA Annual Conference 2012, Public healthcare: who pays, who provides?, 15. 6. 2012. [COBISS.SI-ID 2742245]
 • ZRNEC, Aljaž, LAVBIČ, Dejan, ŠUBELJ, Lovro, ŽITNIK, Slavko, KUMER, Aleš, BAJEC, Marko. Podatkovne baze NOSQL. V: 19. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, 16.-18. april 2012. Ustvarimo nove rešitve! : zbornik prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2012, str. 1-10, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9112404]
 • ŽITNIK, Slavko, ŠUBELJ, Lovro, LAVBIČ, Dejan, ZRNEC, Aljaž, BAJEC, Marko. Collective information extraction using first-order probabilistic models. V: BUDIMAC, Zoran (ur.), IVANOVIĆ, Mirjana (ur.), RADOVANOVIĆ, Miloš (ur.). BCI 2012 : proceedings. New York: The Association for Computing Machinery, cop. 2012, str. 279-282. [COBISS.SI-ID 9399380]