S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov » Sklopi » P5: eUčenje v oblaku

P5: eUčenje v oblaku

Storitve in orodja, ki bodo omogočila dosegljivost obstoječih in enostavno gradnjo kvalitetnih novih učnih vsebin.

Enostaven, vseprisoten dostop do znanja omogoča podjetjem hitrejši odziv na spremembe trga in spremljanje zadnjih tehnoloških trendov na njihovem področju ter tako poveča inovativnost in konkurenčnost podjetij. Dostop do izobraževalnih vsebin je osnova za doseganje večje zaposlenosti prebivalstva, saj je učenje osnova razvoja človeških virov. Enostavna dosegljivost tovrstnih vsebin omogoča enakomernejši regijski razvoj. Vseživljenjsko učenje je že postalo eden od temeljev sodobne družbe, ki po eni strani viša dodano vrednost v poklicih z malo dodane vrednosti, po drugi strani pa omogoča ponovno vključitev čedalje večjega deleža delovno neaktivnega prebivalstva v gospodarski cikel. Projekt bo ponudil storitve in orodja, zgrajene na PaaS rešitvi, ki bodo omogočila dosegljivost obstoječih in enostavno gradnjo kvalitetnih novih učnih vsebin ter orodja za spremljanje razvoja človeških virov, obenem pa z vgrajeno možnostjo namestitve v oblaku rešila infrastrukturne težave.

P5: Inovacije

P5: Aplikacije za uporabo

Nabor programskih rešitev, ki smo jih razvili ali prilagodili v sklopu P5 in so prosto dostopne ter na voljo za uporabo v oblaku KC-Class.

P5: Rezultati raziskav

Tekom projekta je nastalo že več izročkov. Preberete si lahko njihove povzetke:

P5: Reference sodelujočih partnerjev

  • LUKŠIČ, Primož. edu.Plexor - Celovita oblačna rešitev za področje e-založništva in e-izobraževanja. V: MLINAR, Tomi (ur.), CAF, Dušan (ur.), ROBNIK, Ana (ur.), HUDOBIVNIK, Alojz (ur.), MEŠE, Pavel (ur.). Šestindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 7. in 8. november 2011, Brdo pri Kranju. Komunikacije in računalništvo v oblaku : zbornik referatov, (VITEL). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2011, str. 72-75. [COBISS.SI-ID 16071001]
  • HORVAT, Boris, LUKŠIČ, Primož. book.Plexor - celovita oblačna rešitev za distribucijo e-knjig in e-učbenikov = book.Plexor - A complete cloud solution for the distribution of e-books and e-textbooks. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 305-312. [COBISS.SI-ID 16069465]
  • HORVAT, Boris, ORBANIĆ, Alen, LUKŠIČ, Primož, KAVKLER, Iztok. Mathematics of interactivity and multimedia (in learning and culture). V: PISANSKI, Tomaž (ur.), ORBANIĆ, Alen (ur.), RAVNIKAR, Martin (ur.). Meeting Mathematics and Art, Ljubljana, June 27, 2011. Ljubljana: University, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 15933529]
  • BRODNIK, Andrej, CIGLARIČ, Mojca, KREVL, Andrej, RUGELJ, Jože. Okolje za konstruktivistično sodelovalno učenje z rabo infrastrukture v oblaku. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2011, Kranjska Gora, 13.-16. april 2011, 13th-16th April 2011. (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 85-92. [COBISS.SI-ID 8778313]
  • BRODNIK, Andrej, CIGLARIČ, Mojca, KREVL, Andrej, RUGELJ, Jože. Okolje za konstruktivistično sodelovalno učenje z rabo infrastrukture v oblaku = Environment for constructivist collaborative learning using infrastructure in a cloud. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 45. http://www.sirikt.si/fileadmin/Sirikt2011/konferenca-arnes/clanki/brodnik-okolje-za-konstruktivisticno.pdf. [COBISS.SI-ID 8776521]
  • RUGELJ, Jože, CIGLARIČ, Mojca, KREVL, Andrej, PANČUR, Matjaž, BRODNIK, Andrej. Constructivist learning environment in a cloud. V: UDEN, Lorna (ur.). Workshop on learning technology for education in cloud (LTCE'12), (Advances in intelligent systems and computing, Vol. 173). New York: Springer, 2012, str. 193-204, ilustr. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-30859-8_18. [COBISS.SI-ID 9358409]
  • ŠUMENJAK, Klara, VIČIČ, Jernej. Izzivi pri izdelavi dialektološkega korpusa GOKO. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Koper, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 23). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije: Znanstvena založba F[ilozofske] F[akultete], 2012, str. 79-87. [COBISS.SI-ID 2278355]
  • VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko. Motivacijski pristop k učenju programiranja = Motivational approach to teaching programming. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 294-303, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024374868]
  • PANGERC, Boža, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko. Ali učenci izkoristijo novo tehnologijo za učenje? Učni primer Osnovne šole Draga Bajca iz Vipave = Do pupils take advantage of modern technology for learning? Studying case fromthe Primary School Vipava. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 504-514, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024375124]

Vse zbrane reference vseh partnerjev ...